Alle opgaver indenfor glatførebekæmpelse / vintertjeneste udføres

Det er meget vigtigt at gardere sig imod glatføre. Jeres kunder, medarbejdere og gæster skal kunne færdes trygt og sikkert på jeres udendørs arealer.

Vi tilbyder en fleksibel aftale om snerydning, saltning og grusning, der effektivt sikrer at det bliver en positiv oplevelse at færdes på jeres arealer.